Patrimonio xeolóxico la la-eye yellow

A "tableta de chocolate" (Diaclasado granítico ortogonal)

Descrición
As diaclasas, fracturas nas rocas que non van acompañadas de esvaramentos dos bloques que determina, son moi comúns nas rocas graníticas, e tamén que formen sistemas formados por dous ou máis que córtense nalgúns puntos entre elas, pero as orixinadas en Burela teñen unha particularidade, e é que se cortan perpendicularmente, o que se coñece como diaclasado ortogonal, orixinando unha formación cun aspecto que nos lembra ao das onzas de chocolate! Un bo xeito de entender mellor esta formación é participando na xeoruta da Marosa". Consulte o calendario de xeorutas!
Localización