Patrimonio cultural la la-eye pink

Capela Nosa Señora das Marabillas

Descrición

Interior non visitable. Do ano 1998, o templo foi construído pola Comunidade de Montes Veciñais de Burela. Ata principios do século XX alzábase no Barrio de Vila do Medio a vella capela das Marabillas. No medievo xa había devoción á devandita imaxe e quedou constancia en libros antigos de moitos romeus que chegaban a Burela para honrala. Destaca no seu interior un mural de Neira Broch.

Localización