Patrimonio cultural la la-eye pink

Castro de Cabo Burela

Descrición
Na estrada que une a praia de Portelo coa praia da Marosa á beira do propio cabo, atópase este xacemento lixeiramente elevado nun outeiro. A tradición oral denomina as dúas elevacións que sobresaen na paisaxe como “As tetas da Vinculeira”, outros pretenden ver que sinalarían a entrada ao recinto castrexo. Dado que non se fixeron escavacións arqueolóxicas e a superficie se modificou cos cultivos, agora está cuberta de monte baixo. Non se poden establecer conclusións absolutas sobre a súa estrutura. Máis información: https://burela.org/gl/patrimonio-arqueologico
Localización